Privatpolitk

Betingelser for brug - Klever Tegnebog – Version 1. Dato: 16/08/2021

  1. Begreber og nøgledefinitioner

  2. Ydelser

  3. Andre klausuler

A. Indledning

Læs venligst disse vilkår for brug omhyggeligt, da de regulerer din brug af Klever Pung.

Ved at bruge Klever Tegnebog, du erklærer at accepterer at være juridisk bundet til disse vilkår for brug og andre vilkår eller politikker relateret til vores tjenester.

Disse vilkår for brug er indgået Klever Tegnebog (herefter benævnt "Klever", "vi" eller "os" og "vores") og dig.

Ved at klikke på knappen "Jeg accepterer disse vilkår", ved at bruge Klever Tegnebog (som defineret nedenfor) eller ved at oprette eller importere en tegnebog, downloade eller køre vores mobilapplikation accepterer du disse vilkår for brug og relaterede politikker (eller enhver anden politik, der er oprettet for at styre forholdet mellem dig og os). Du erklærer, at du fuldt ud har læst, forstået og accepteret alle vilkår, politikker og betingelser gældende for disse brugsbetingelser.

Du erklærer også at være opmærksom på risici og høj volatilitet på kryptomarkedet, og at du har udført din egen og uafhængige research.

Klever Wallet er en self-depot wallet-tjeneste baseret på blockchain-teknologi, der (i) muliggør brugen af ​​en virtuel tegnebog, genererer en virtuel adresse, der giver dig mulighed for, gennem brug af krypterede private nøgler, at sende, modtage og gemme kryptoaktiver i en specifik blockchain; (ii) har en browser, der kan bruges til at gennemse decentrale tredjepartsapplikationer; og (iii) tilbyder et bytteværktøj, hvorigennem brugeren kan udveksle digitale aktiver med høj sikkerhed, privatliv og hastighed.

Alle brugere skal forstå de risici, der er involveret i handel med digitale aktiver og anbefales at udvise forsigtighed og handle ansvarligt inden for deres egne evner.

Brugen af Klever Wallet er begrænset til personer over 18 år. Nogle lande kan blive udelukket fra Tjenesterne på grund af lokale juridiske begrænsninger.

Brugen af Klever Wallet er begrænset til overholdende brugere, og enhver ulovlig aktivitet eller markedsforseelse er forbudt og kan bruges som grundlag for suspension eller opsigelse af Tjenesterne.

I. Begreber og nøgledefinitioner

 Klever midler Klever Tegnebog eller ethvert andet værktøj eller system udviklet i Klever Økosystem. Eksempler: Klever Exchange eller ethvert nyt værktøj og systemer, der endnu ikke er udviklet og lanceret af Klever hold.

Beholdning eller balance betyder alle midler, der er sammensat af digitale tokens købt eller overført fra en ekstern konto og opbevaret på Klever Pung.

Digitale aktiver henviser til tokens eller digitale valutaer, deres derivater eller andre typer digitaliserede aktiver med eller uden en bestemt værdi, såsom Bitcoin, KLV, Ethereum.

Bruger er den person, der har accepteret disse vilkår for brug og relaterede politikker og har givet alle personlige oplysninger, der er anmodet om til onboarding, og til hvem Klever Wallet har givet adgang til sine funktioner.

Begrænsede steder er jurisdiktioner, hvorved Klever begrænse eller forbyde brugen af Klever apps af forretningsmæssige eller juridiske årsager.

II. Tjenester og tegnebogsregistrering

Klever Tegnebogsregistrering og sikkerhed.

At bruge Klever Tegnebog du skal oprette eller importere en kryptopung. I det øjeblik du opretter en tegnebog, har du adgang til din private nøgle. Du er alene ansvarlig for at holde dine private nøgler sikre og fortrolige, og du vil derfor blive holdt ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres på din tegnebog. En kryptopung er et værktøj, der bruges til at øge sikkerheden for dine digitale aktiver, og i denne forstand bør du tage alle forholdsregler for at undgå tab af adgang eller kontrol over dig Klever Tegnebog. Nogle sikkerhedsanbefalinger er at oprette en stærk og unik adgangskode til din tegnebog, for at bruge backup-muligheden Klever Tegnebog og for sikker opbevaring af din mnemoniske sætning. Du accepterer straks at underrette os om enhver uautoriseret brug af din adgangskode, konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af din manglende overholdelse af dette afsnit. Som du måske er klar over, skal du holde din private nøgle og mnemoniske sætning sikker, da de kan gøre det muligt for alle, der har adgang til den, at få adgang til din tegnebog og saldi. Det er vigtigt at fremhæve det Klever Wallet team eller nogen af Klever systemer har mulighed for at hjælpe dig med adgangskodehentning, da vi ikke har adgang til tegnebogsadgangskode, krypteret privat nøgle, ukrypteret privat nøgle eller mnemonisk (backup) sætning forbundet med din Klever Tegnebog. Du accepterer og anerkender således, at ethvert digitalt aktiv, der er knyttet til en pung, som du ikke kan huske adgangen til, bliver utilgængeligt.

Klever Tegnebogstjenester. 

Klever Wallet gemmer dine nøgler til de adresser, du bruger til at opbevare dine digitale aktiver i de respektive blockchains og opbevarer ikke selve de digitale aktiver. Således udføres alle overførsler ikke i Klever Wallet-miljø, men i blockchains, som vi ikke har nogen kontrol over. I denne forstand kan og sikrer vi ikke, at enhver transaktion instrueret af dig igennem Klever Tegnebog vil blive bekræftet og behandlet af den respektive blockchain. Det accepterer og anerkender du Klever Wallet er ikke ansvarlig for overførselsregistrering i de respektive blockchains eller for fejl eller udeladelser, som du laver i forbindelse med transaktioner, der involverer dine digitale aktiver.

Overførsel af midler til Klever Pung. Hvis du beslutter at bruge Klever Tegnebog, det er nødvendigt for at overføre penge til din Klever Tegnebog. Denne transaktion kan være underlagt gebyrer, der opkræves af tjenesteudbyderen for din brug (ekstern tegnebog eller tredjepartsudveksling). Klever Wallet har ingen form for forhold til disse tredjepartstjenesteudbydere, deres gebyrer og sikkerheden for sådanne værktøjer. I betragtning af, at hastigheden af ​​en overførsel kan variere afhængigt af den blockchain, du bruger og af gebyrerne, vælger du at betale for hver overførsel, du bestiller eller instruerer, er det vigtigt at fremhæve, at Klever Wallet kan ikke garantere eller regulere hastigheden for overførsel af penge fra nogen tredjepartstjenesteudbyder til din Klever Tegnebog. Derudover er det dit eget ansvar at sikre dig, at du bruger en adresse, der matcher blockchain for et specifikt digitalt aktiv, som du overfører til Klever Tegnebog, da en forkert instrueret ordre kan forårsage permanent tab af dine digitale aktiver. Derfor accepterer, anerkender og erklærer du, at du er eneansvarlig for forvaltningen af ​​sådanne midler, deres sikkerhed og omkostninger ved enhver overførsel af midler til Klever Pung.

Overførsel af midler fra Klever Pung.

Overførsel af midler fra din Klever Tegnebog til enhver konto, der opbevares hos en tredjepartstjenesteudbyder, er mulig, når saldoen er tilgængelig i din Klever Tegnebog. I tilfælde af at overførselsordren afvises af en ekstern konto, sendes til en utilgængelig konto eller til en fejlagtigt oplyst adresse, accepterer du, at du ikke vil tilbageholde Klever Wallet er ansvarlig for sådanne transaktioner, hvis dine penge går tabt. Fess vil blive opkrævet ved overførsel af midler fra Klever Wallet-konto baseret på de gebyrer, der er gældende på den valgte blockchain eller netværk på tidspunktet for transaktionen. I betragtning af, at hastigheden af ​​en overførsel kan variere afhængigt af den blockchain, du bruger på en specifik overførsel, du bestiller eller instruerer, er det vigtigt at fremhæve, at Klever Wallet kan ikke garantere eller regulere hastigheden af ​​pengeoverførsler til en tredjepartstjeneste leveret fra din Klever Wallet og du forstår og anerkender, at det kan variere afhængigt af generelle markedsforhold. De gebyrer, der gælder for disse transaktioner, kan også variere afhængigt af den blockchain, du har valgt, og generelle markedsforhold. Derudover er det dit eget ansvar at sikre dig, at du bruger en adresse, der matcher blockchain for et specifikt digitalt aktiv, som du overfører til at overføre dine aktiver fra Klever Tegnebog til en tredjepartstjenesteudbyder, da en fejlagtig instrueret ordre kan forårsage permanent tab af dine digitale aktiver. Klever Wallet kan ikke annullere eller ændre en transaktion indsendt af dig, da vi ikke har kontrol over de blockchains, du har valgt til at overføre dine penge. Du skal også sørge for at have midler til at overføre og betale for omkostningerne ved denne overførsel (gas), da transaktioner kan mislykkes på grund af utilstrækkelige midler eller gas. Derfor accepterer, anerkender og erklærer du, at du alene er ansvarlig for forvaltningen af ​​dine midler, deres sikkerhed og omkostninger ved enhver overførsel af midler fra Klever Pung.

Gebyrer.

Der opkræves i øjeblikket ingen gebyrer for brug af Klever Pung selvopbevaring og browser. Vi forbeholder os dog retten til at gøre det i fremtiden. For brugen af ​​swapværktøjet er gebyrer gældende og vil variere afhængigt af markedsforholdene. Disse gebyrer kan ændres og opdateres pr Klever's skøn til enhver tid er gældende fra den effektive dato angivet i vores kommunikation. Ved at acceptere disse vilkår for brug godkender du fradrag af gebyrer fra din konto, når det er relevant.

Uafhængigt forhold (DYOR).

Klever Wallet udgør eller fungerer ikke som en administrator, mægler, mellemmand, agent, rådgiver, fiduciær agent eller har på nogen måde til hensigt at blive betragtet som rådgiver, finansiel rådgiver, investeringsrådgiver eller nogen form for rådgiver. Al kommunikation fra Klever til dig er udelukkende beregnet til at vejlede dig om mekanismerne i Klever Tegnebogen selv og er ikke anbefalinger om handler eller orientering til dig om at købe eller sælge et aktiv. Du anerkender og accepterer, at du har udført din egen og uafhængige due diligence og research på kryptomarkedet, og at du er fuldt ud klar over juridiske og skattemæssige konsekvenser og enhver anden konsekvens af at blive investor på markedet for digitale aktiver.

Kommunikation og push-meddelelser.

Ved at acceptere disse vilkår for brug accepterer du at modtage push-meddelelser og advarsler om nyheder relateret til Klever Tegnebog, inklusive, men ikke begrænset til, opdateringer af softwaren, tokenlanceringer, dine transaktioner og sikkerhedsnyheder og -anbefalinger.

III. Andre klausuler

Licens.

Al intellektuel ejendom involveret i Klever Tegnebog og andre værktøjer i Klever Økosystemer er ejendom af Klever medmindre andet er angivet. Klever Wallet giver dig den begrænsede, ikke-eksklusive og ikke-underlicenserbare licens til at få adgang til og bruge Klever Tegnebog og dens indhold til personlig brug. En sådan licens er underlagt disse vilkår for brug og tillader ikke videresalg, distribution eller anden brug af den til andre formål end tilsigtet. Licensen givet i henhold til dette afsnit ophører automatisk, hvis vi suspenderer eller afslutter din adgang.

Sprog.

Disse vilkår for brug, andre gældende politikker og andre aftaler eller meddelelser fra Klever er udarbejdet på engelsk. Selvom oversættelser på andre sprog af nogen af ​​de foregående dokumenter kan være tilgængelige, er sådanne oversættelser muligvis ikke opdaterede eller fuldstændige. I overensstemmelse hermed accepterer du, at i tilfælde af enhver konflikt mellem den engelsksprogede version af de foregående dokumenter og andre oversættelser heraf, skal den engelsksprogede version af sådanne dokumenter være gældende og forrang.

Ændringer.

Klever forbeholder sig retten til at foretage ændringer, ændre, opdatere, revidere, suspendere eller modificere disse brugsbetingelser efter eget skøn til enhver tid. Klever er ikke forpligtet til at meddele sådanne ændringer i sine vilkår og politikker, men sikre, at eventuelle ændringer vil blive opdateret på sin hjemmeside og app. Eventuelle ændringer vil blive gyldige på den dato, du accepterer sådanne ændringer, eller hvis du fortsætter med at bruge vores tjenester i 21 (enogtyve) dage efter, at vi har givet meddelelse om ændringerne. Du skal opsige din brug af Klever Tegnebog i tilfælde af, at du ikke accepterer de ændrede vilkår for brug.

Overholdelse af lokale love.

Du erklærer, accepterer, anerkender og forstår hermed, at det er dit ansvar at overholde din lokale lovgivning, lovgivning og regler vedrørende alle deres aspekter. Du erklærer også, at du ikke i nogen form vil bruge Klever Tegnebog i dit land, hvis det er forbudt. Derudover erklærer du, at dine midler har legitim oprindelse og ikke stammer fra ulovlige aktiviteter, og du repræsenterer og garanterer også, at du ikke er en del af nogen liste over handels- eller økonomisk embargo.

Personlig data.

Der indsamles ingen personlige data, når du beslutter dig for at bruge Klever Tegnebog undtagen din placering.

Ansvarsfraskrivelse. Skader. Begrænsning af ansvar.

Det forstår og accepterer du hermed Klever heller ikke vores direktører, embedsmænd, medlemmer, medarbejdere, agenter eller kontrahenter vil være ansvarlige for skader, tab af fortjeneste, tab af data eller nogen anden form for tab forbundet med eller opstået fra brugen eller manglende evne til at bruge Klever Tegnebog, uanset oprindelsen eller resultatet af sådanne tab, inkluderet men ikke begrænset til fejl, udeladelser, afbrydelser, sletning af filer eller e-mail, fejl, defekter, vira, forsinkelser i drift eller transmission, serviceafbrydelse for planlagt eller uplanlagt vedligeholdelse, andre brugere handlinger, tredjepartshandlinger eller udeladelser eller enhver fejl i ydeevnen, uanset om den skyldes en force majeure-begivenhed, kommunikationssvigt, tyveri af, ødelæggelse af eller uautoriseret adgang til Klever Økosystemregistreringer, programmer eller tjenester. Derudover anerkender og accepterer du hermed dette Klever har ingen kontrol eller ansvar i forhold til noget aspekt (levering, kvalitet, sikkerhed, lovlighed eller andet) i forbindelse med overførslen af ​​digitale aktiver og/eller opbevares af dig i Klever Pung.

Tredjeparts tjenester.

Klever Wallet kan inkorporere eller give adgang til tredjepartsapplikationer og hjælpeprogrammer såsom decentrale applikationer via Klever Browser eller køb af digitale aktiver ved hjælp af Simplex. Adgang til nogle af disse funktioner leveret af tredjepart kan være begrænset på grund af geografiske begrænsninger. Adgangen til sådanne tjenester kan også være underlagt specifikke vilkår og betingelser. Du anerkender og accepterer, at brugen af ​​nogen af ​​disse tjenester er på egen risiko, da vi ikke kan garantere, overvåge eller kontrollere nogen tredjeparts vilkår, politikker eller ydeevne, og vi er ikke ansvarlige for nogen ydeevne eller manglende udførelse. , af enhver tredjeparts handlinger eller passivitet.

Opsigelse og afbrydelse af tjenester.

Vi kan efter vores eget skøn ændre eller afbryde de tjenester, der leveres af Klever Tegnebog. I sådanne tilfælde er dine forpligtelser relateret til din licens til brug af Klever Wallet forbliver. Vi fremhæver, at din adgang til dine penge afhænger af din adgang til din backup (pungadresse og privat nøgle). I denne forstand erklærer vi, og du anerkender og accepterer, at vi ikke vil blive holdt ansvarlige eller ansvarlige for tab af digitale aktiver i tilfælde af, at vi stopper vores tjenester.

Konfliktløsning.

Klever Hjælpecenter er et 24/7 supportværktøj til at løse eventuelle bekymringer og spørgsmål, der måtte opstå fra dit forhold til Klever Pung og med ethvert andet værktøj af Klever Økosystem. Det er en hurtig, personlig og optimal oplevelse at understøtte driften. I denne forstand anerkender og accepterer du, at alle problemer du måtte have med Klever bør først bringes til os gennem denne kanal, og også at du altid vil handle og forhandle i god tro, når der er et problem, der skal behandles mellem Klever Pung og dig. Klever vil altid handle i god tro for at opnå en god, forhandlet løsning.