Χάρτης πορείας

Ακολουθήστε τι κάνει η ομάδα μας.

2020

Q1

Q2

Q3

Q4

2021

Q1

Q2

Q3

Q4

2022

Q1

Q2

Q4

2023

Q1

Q4

2024

Q1