Privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden - Klever Portemonnee – Versie 1. Datum: 16/08/2021

  1. Termen en belangrijkste definities

  2. Diensten

  3. andere clausules

A. Inleiding

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van Klever Wallet.

Met Klever Wallet verklaart u ermee in te stemmen wettelijk gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en andere voorwaarden of beleidsregels met betrekking tot onze Diensten.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn aangegaan Klever Portemonnee (hierna te noemen “Klever”, “wij” of “ons” en “onze”) en u.

Door op de knop "Ik accepteer deze voorwaarden" te klikken, gebruik Klever Wallet (zoals hieronder gedefinieerd) of door een portemonnee te maken of te importeren, door onze mobiele applicatie te downloaden of uit te voeren, accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden en gerelateerd beleid (of enig ander beleid dat is opgesteld om de relatie tussen u en ons te regelen). U verklaart dat u alle voorwaarden, beleidsregels en voorwaarden die van toepassing zijn op deze gebruiksvoorwaarden, volledig hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

Tevens verklaart u op de hoogte te zijn van de risico's en hoge volatiliteit van de cryptomarkt en dat u eigen en onafhankelijk onderzoek heeft gedaan.

Klever Wallet is een self-custody portemonnee-service op basis van blockchain-technologie die (i) het gebruik van een virtuele portemonnee mogelijk maakt, waarbij een virtueel adres wordt gegenereerd waarmee u, door het gebruik van versleutelde privésleutels, crypto-activa in een specifieke blockchain; (ii) een browser heeft die kan worden gebruikt om door gedecentraliseerde applicaties van derden te bladeren; en, (iii) een swap-tool biedt waarmee de gebruiker digitale activa kan uitwisselen met hoge veiligheid, privacy en snelheid.

Alle gebruikers moeten de risico's begrijpen die verbonden zijn aan de handel in digitale activa en worden aanbevolen om voorzichtig te zijn en verantwoord te handelen binnen hun eigen mogelijkheden.

Het gebruik van Klever Wallet is beperkt tot mensen ouder dan 18 jaar. Sommige landen kunnen worden uitgesloten van de Services vanwege lokale wettelijke beperkingen.

Het gebruik van Klever Wallet is beperkt tot conforme gebruikers en alle illegale activiteiten of wangedrag op de markt zijn verboden en kunnen worden gebruikt als basis voor opschorting of beëindiging van de Services.

I. Termen en belangrijkste definities

 Klever middel Klever Wallet, of een ander hulpmiddel of systeem ontwikkeld in de Klever ecosysteem. Voorbeelden: Klever Exchange of een nieuwe tool en systemen die nog moeten worden ontwikkeld en gelanceerd door de Klever team.

Holdings of saldo betekent alle fondsen die zijn samengesteld door digitale tokens die zijn gekocht of overgedragen van een externe rekening en worden bewaard in de Klever Wallet.

Digitale activa verwijst naar tokens of digitale valuta, hun derivaten, of andere soorten gedigitaliseerde activa met of zonder een bepaalde waarde, zoals Bitcoin, KLVEthereum.

Gebruiker is de persoon die heeft ingestemd met deze gebruiksvoorwaarden en het bijbehorende beleid en die alle persoonlijke informatie heeft verstrekt die is gevraagd voor onboarding en aan wie Klever Wallet heeft toegang verleend tot zijn functionaliteiten.

Beperkte locaties zijn rechtsgebieden waarbij Klever beperken of verbieden van het gebruik van Klever apps voor zakelijke of juridische redenen.

II. Diensten en portemonneeregistratie

Klever Portemonneeregistratie en veiligheid.

Te gebruiken Klever Wallet moet je een cryptowallet aanmaken of importeren. Op het moment dat je een wallet aanmaakt heb je toegang tot je private key. U bent als enige verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk houden van uw privésleutels en daarom wordt u verantwoordelijk gehouden voor alle activiteiten die met uw portemonnee worden ondernomen. Een crypto-portemonnee is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om de beveiliging van uw digitale activa te verbeteren en in die zin moet u alle maatregelen nemen om het verlies van toegang of controle over u te voorkomen Klever Portemonnee. Sommige veiligheidsaanbevelingen zijn om een ​​sterk en uniek wachtwoord voor uw portemonnee te maken, om de back-upoptie van: Klever Portemonnee en om uw geheugensteuntje veilig op te slaan. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord, account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van deze paragraaf. Zoals u wellicht weet, moet u uw persoonlijke sleutel en geheugensteuntje veilig bewaren, aangezien ze iedereen die er toegang toe heeft toegang kunnen geven tot uw portemonnee en tegoeden. Het is belangrijk om te benadrukken dat Klever Wallet-team noch een van Klever systemen hebben de mogelijkheid om u te helpen bij het ophalen van wachtwoorden, aangezien we geen toegang hebben tot het wachtwoord van de portemonnee, de versleutelde privésleutel, de niet-versleutelde privésleutel of de geheugensteun (back-up) die aan uw Klever Portemonnee. U accepteert en erkent dus dat elk digitaal activum dat is gekoppeld aan een portemonnee waarvan u zich de toegang niet meer kunt herinneren, ontoegankelijk wordt.

Klever Portefeuillediensten. 

Klever Wallet slaat uw sleutels op voor de adressen die u gebruikt om uw digitale activa op te slaan in de respectieve blockchains en slaat de digitale activa zelf niet op. Alle overdrachten worden dus uitgevoerd niet in de Klever Wallet-omgeving maar in de blockchains waar we geen controle over hebben. In die zin kunnen en kunnen we niet garanderen dat een transactie die door u is geïnstrueerd via Klever Portemonnee wordt bevestigd en verwerkt door de respectieve blockchain. Je accepteert en erkent dat Klever Wallet is niet verantwoordelijk voor overdrachtsregistratie in de respectieve blockchains, noch voor fouten of weglatingen die u maakt met betrekking tot transacties met uw digitale activa.

Overboeking van fondsen naar Klever Wallet. Als u besluit om te gebruiken Klever Wallet, deze is nodig om geld over te maken naar uw Klever Portemonnee. Voor deze transactie kunnen kosten in rekening worden gebracht door de serviceprovider van uw gebruik (externe portemonnee of externe uitwisseling). Klever Wallet heeft geen enkele relatie met deze externe serviceproviders, hun vergoedingen en de beveiliging van dergelijke tools. Aangezien de snelheid van een overboeking kan variëren, afhankelijk van de blockchain die door u wordt gebruikt en van de kosten, kiest u ervoor om te betalen bij elke overboeking die u bestelt of instrueert, is het belangrijk om te benadrukken dat Klever Wallet kan de snelheid van het overmaken van geld van een externe serviceprovider naar uw Klever Portemonnee. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u een adres gebruikt dat overeenkomt met de blockchain van een specifiek digitaal activum dat door u wordt overgedragen aan Klever Wallet, aangezien een verkeerd geïnstrueerde bestelling kan leiden tot permanent verlies van uw digitale activa. Daarom stemt u ermee in, erkent en verklaart u dat u als enige verantwoordelijk bent voor het beheer van dergelijke fondsen, de beveiliging ervan en de kosten van eventuele overboekingen naar Klever Wallet.

Overboeking van geld van Klever Wallet.

Overboeking van geld van uw Klever Portemonnee naar elk account bij een externe serviceprovider is mogelijk wanneer er saldo beschikbaar is in uw Klever Portemonnee. In het geval dat de overboekingsopdracht wordt afgewezen door een externe rekening, verzonden naar een niet-beschikbare rekening of naar een verkeerd geïnformeerd adres, stemt u ermee in dat u Klever Portemonnee aansprakelijk voor dergelijke transacties als uw geld verloren gaat. Fess wordt in rekening gebracht bij het overmaken van geld van Klever Wallet-account op basis van de kosten die van toepassing zijn op de gekozen blockchain of netwerk op het moment van de transactie. Aangezien de snelheid van een overdracht kan variëren, afhankelijk van de blockchain die door u wordt gebruikt voor een specifieke overdracht die u bestelt of instrueert, is het belangrijk om te benadrukken dat Klever Wallet kan de snelheid van het overmaken van geld naar een externe service van uw Klever Wallet en u begrijpt en erkent dat dit kan variëren afhankelijk van de algemene marktomstandigheden. De kosten die van toepassing zijn op deze transacties kunnen ook variëren, afhankelijk van de door u gekozen blockchain en de algemene marktomstandigheden. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u een adres gebruikt dat overeenkomt met de blockchain van een specifiek digitaal activum dat door u wordt overgedragen om uw vermogen over te dragen van Klever Wallet aan een externe serviceprovider, aangezien een verkeerd geïnstrueerde bestelling kan leiden tot permanent verlies van uw digitale activa. Klever Wallet kan een door u ingediende transactie niet annuleren of wijzigen, aangezien we geen controle hebben over de door u gekozen blockchains om uw geld over te maken. U moet er ook voor zorgen dat u geld heeft om over te boeken en om de kosten van deze overboeking (gas) te betalen, aangezien transacties kunnen mislukken vanwege onvoldoende saldo of gas. Daarom stemt u ermee in, erkent en verklaart u dat u als enige verantwoordelijk bent voor het beheer van uw fondsen, hun veiligheid en de kosten van eventuele geldovermakingen van Klever Wallet.

Vergoedingen.

Er worden momenteel geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van Klever Portemonnee zelfbewaring en browser. We behouden ons echter het recht voor om dit in de toekomst te doen. Voor het gebruik van de swaptool worden kosten in rekening gebracht die variëren afhankelijk van de marktomstandigheden. Deze kosten kunnen worden gewijzigd en bijgewerkt op: Klever´s discretie is te allen tijde van toepassing vanaf de ingangsdatum die in onze communicatie wordt aangegeven. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, machtigt u indien van toepassing de afschrijving van vergoedingen van uw account.

Onafhankelijke relatie (DYOR).

Klever Wallet vormt of handelt niet als een trustee, makelaar, tussenpersoon, agent, adviseur, fiduciair agent of heeft op enigerlei wijze de intentie om te worden beschouwd als adviseur, financieel adviseur, beleggingsadviseur of enige vorm van adviseur. Alle communicatie van Klever aan u zijn uitsluitend bedoeld om u te begeleiden op de mechanismen van de Klever Portemonnee zelf en zijn geen aanbevelingen voor transacties of oriëntatie aan u om activa te kopen of verkopen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u uw eigen en onafhankelijke due diligence en onderzoek naar de cryptomarkt hebt uitgevoerd en dat u volledig op de hoogte bent van de juridische en fiscale gevolgen en alle andere gevolgen van het worden van een belegger in de digitale activamarkt.

Communicatie en pushmeldingen.

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, gaat u akkoord met het ontvangen van pushmeldingen en waarschuwingen over nieuws met betrekking tot: Klever Portemonnee, inclusief maar niet beperkt tot updates van de software, tokenlanceringen, uw transacties en veiligheidsnieuws en -aanbevelingen.

III. andere clausules

Licentie.

Alle intellectuele eigendom die betrokken is bij de Klever Portemonnee en andere tools in de Klever Ecosysteem is eigendom van Klever tenzij anders aangegeven. Klever Wallet verleent u de beperkte, niet-exclusieve en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang en gebruik Klever Portemonnee en de inhoud ervan voor persoonlijk gebruik. Een dergelijke licentie is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en staat geen wederverkoop, distributie of gebruik ervan toe anders dan voor de beoogde doeleinden. De licentie die op grond van deze sectie wordt verleend, wordt automatisch beëindigd als we uw toegang opschorten of beëindigen.

Taal.

Deze gebruiksvoorwaarden, ander toepasselijk beleid en andere overeenkomsten of mededelingen van: Klever zijn opgesteld in het Engels. Hoewel vertalingen in andere talen van een van de voorgaande documenten beschikbaar kunnen zijn, is het mogelijk dat dergelijke vertalingen niet up-to-date of volledig zijn. Dienovereenkomstig stemt u ermee in dat in het geval van een conflict tussen de Engelstalige versie van de voorgaande documenten en andere vertalingen daarvan, de Engelstalige versie van dergelijke documenten prevaleert en prevaleert.

Wijzigingen.

Klever behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken aan te passen, te wijzigen, bij te werken, te herzien, op te schorten of aan te passen. Klever is niet verplicht om dergelijke wijzigingen in haar voorwaarden en beleid op de hoogte te stellen, maar verzekert dat eventuele wijzigingen op haar website en app worden bijgewerkt. Alle wijzigingen worden geldig op de datum waarop u dergelijke wijzigingen accepteert of als u onze diensten 21 (eenentwintig) dagen blijft gebruiken nadat we de wijzigingen op de hoogte hebben gesteld. U moet uw gebruik van Klever Wallet voor het geval u niet akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Naleving van lokale wetten.

U verklaart, stemt ermee in, erkent en begrijpt hierbij dat het uw verantwoordelijkheid is om te voldoen aan uw lokale wet, wetgeving en regelgeving met betrekking tot al hun aspecten. Ook verklaart u dat u, in welke vorm dan ook, geen gebruik zult maken van Klever Portemonnee in uw land als het verboden is. Bovendien verklaart u dat uw geld een legitieme oorsprong heeft en niet afkomstig is van illegale activiteiten en verklaart en garandeert u ook dat u geen deel uitmaakt van een lijst van handels- of economisch embargo.

Persoonlijke gegevens.

Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld wanneer u besluit te gebruiken Klever Portemonnee behalve uw locatie.

Vrijwaring. Beschadigingen. Beperking van verplichtingen.

U begrijpt en stemt ermee in dat: Klever noch onze directeuren, functionarissen, leden, werknemers, agenten of aannemers zijn aansprakelijk voor enige schade, winstderving, verlies van gegevens of enige andere vorm van verlies die verband houdt met of voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om te gebruiken Klever Wallet, ongeacht de oorsprong of het resultaat van dergelijke verliezen, inclusief maar niet beperkt tot fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden of e-mail, fouten, defecten, virussen, vertragingen in de werking of verzending, serviceonderbreking voor gepland of ongepland onderhoud, andere gebruikers handelingen, handelingen of nalatigheden van derden of enige tekortkoming in de nakoming, al dan niet als gevolg van overmacht, communicatiestoringen, diefstal van, vernietiging van of ongeoorloofde toegang tot Klever Ecosysteemrecords, programma's of services. Bovendien erkent u hierbij en gaat u ermee akkoord dat: Klever heeft geen controle of aansprakelijkheid met betrekking tot enig aspect (levering, kwaliteit, veiligheid, wettigheid of andere) met betrekking tot de overdracht van Digitale Activa en/of bewaard door u in de Klever Wallet.

Services van derden.

Klever Wallet kan applicaties en hulpprogramma's van derden, zoals gedecentraliseerde applicaties, opnemen of toegang verlenen tot Klever Browser of de aankoop van Digital Assets met Simplex. De toegang tot sommige van deze functionaliteiten die door derden worden geleverd, kan beperkt zijn vanwege geografische beperkingen. Ook kan de toegang tot dergelijke diensten onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden. U erkent en gaat ermee akkoord dat het gebruik van een van deze services op eigen risico is, aangezien we de voorwaarden, het beleid of de prestaties van een derde partij niet kunnen garanderen, controleren of controleren, en we zijn niet verantwoordelijk voor enige prestatie of het niet-uitvoeren , van acties of inactiviteit van derden.

Beëindiging en stopzetting van diensten.

We kunnen naar eigen goeddunken de services die worden geleverd door: Klever Portemonnee. In dat geval zijn uw verplichtingen met betrekking tot uw gebruikslicentie van Klever Portemonnee blijft. We benadrukken dat uw toegang tot uw geld afhankelijk is van uw toegang tot uw back-up (wallet-adres en privésleutel). In die zin verklaren wij, en u erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig verlies van digitale activa in het geval dat wij onze diensten stopzetten.

Geschillenbeslechting.

Klever Helpcentrum is een 24/7 ondersteuningstool om eventuele zorgen en vragen die kunnen voortvloeien uit uw relatie met Klever Portemonnee en met elk ander hulpmiddel van Klever ecosysteem. Het is een snelle, persoonlijke en optimale ervaring om operaties te ondersteunen. In die zin erken en stem je ermee in dat alle problemen die je hebt met Klever eerst via dit kanaal aan ons moet worden voorgelegd en ook dat u altijd te goeder trouw zult handelen en onderhandelen wanneer er een probleem is dat moet worden opgelost tussen Klever Portemonnee en jij. Klever zal altijd te goeder trouw handelen om tot een goede, onderhandelde oplossing te komen.