Fas ett

Ställ in valideringsmiljön och bekanta dig med Klever nät

Fas två

Efter återställningen av testnätet har du 24 timmar på dig att ställa in din nod. 

Fas tre

För att testa våra insatsmekanismer kommer du att utföra olika uppgifter att testa Klever Kedja.

Fas fyra

Validatorer kommer att delta i olika aktiviteter för att hjälpa till att informera Klever gemenskap etc.

validators_1 (2)

Validatorkampanj

Klever testnet är en serie konkurrensutmaningar där validerare kan lära sig, förbereda och tjäna poäng för att förbereda sig för det kommande mainnet. Testnätet kommer att delas in i fyra faser, som var och en testar olika aspekter av att validera och säkra Klever blockchain-nätverk.

Fas ett - Onboarding

Ställ in valideringsmiljön och bekanta dig med Klever nät

uppgift

Fyll i vårt valideringsansökningsformulär som visar din avsikt att köra en nod. 
FYLLDA FORMULÄR HÄR

Typ

nätverks

Poäng

100

För att slutföra denna uppgift måste validerare tillhandahålla information om sin validator. Förutom att låta Klever team vet din avsikt att delta, det lägger dig till någon Klever TestNet-specifika e-postlistor.

Blanketter måste fyllas i korrekt. Validatorer som tillhandahåller korrekta uppgifter och går med i Klever Discord-server kommer att läggas till en dedikerad Klever Testnät kanal. De som fyller i formuläret och bekräftar åtkomst i validator discord-kanalen kommer att få hela poäng.

Nästa steg

uppgift

Ställ in din validator
FYLL I FORMULÄRET HÄR

Typ

nätverks

Poäng

100

Syftet med denna uppgift är att validerare ska slutföra stegen för att ställa in sin nod, detta inkluderar

 • Initial installation av din nod på pålitlig hårdvara som du väljer
 • Noden är synkroniserad med nätverket
 • Node är registrerad som en validator och kan producera block när det är din validators tur

 

Ställ in din nod enligt dokumentationen som tillhandahålls på https://docs.klever.finance/klever-blockchain/how-to-run-a-node

Vi kommer att kontrollera att adressen du angett har producerat block. Full poäng om noden är igång, igång och producerar block när det är din validerares tur

Nästa steg

uppgift

Ställ in din övervakning
FYLL I FORMULÄRET HÄR

Typ

nätverks

Poäng

100

Syftet med denna uppgift är att validerare ska visa att de har övervakning aktiverad. Validatorerna är fria att använda valfri övervakning men bör vara tillräckligt detaljerade för att hjälpa till att övervaka nodens hälsa.

Du är fri att ställa in din nodövervakning på vilket sätt du föredrar.

Du kommer att bedömas enligt följande kriterier

 • Hälften av poängen om du bara ger bevis (skärmgrepp) för din övervakning på din nod
 • Full poäng om du tillhandahåller en öppen blogg eller gitub-repo som visar andra validerare hur du installerar din övervakningskonfiguration
Nästa steg

uppgift

Skriv om hur du ställer in din validator
FYLL I FORMULÄRET HÄR

Typ

Community

Poäng

50

Syftet med denna uppgift är att validerare ska dela med sig av en positiv erfarenhet kring att sätta upp sina Klever Testnet nod.

Ett offentligt skrivet inlägg bör göras kring din upplevelse och delas via sociala medieplattformar som Twitter. Inlägget bör vara tillräckligt detaljerat för att andra kan följa hur man skapar en nod.

Kommer att bedömas enligt följande kriterier

 • Halva poäng om bara ett inlägg skrivs
 • Full poäng om ett inlägg skrivs och delas via Twitter med vår Klever_io handtag 


Skulle inlägget vara otydligt eller för kort kan du få poäng

Nästa steg

uppgift

Tweet om Klever Testnet
FYLL I FORMULÄRET HÄR

Typ

Community

Poäng

50

Syftet med denna uppgift är att validerare ska twittra om testnätet och deras deltagande i testnätet. 

Tweet från ditt Twitter-konto för validering, måste vara ditt Twitter-konto. Tweeten måste visa upp ditt deltagande i Klever Testnet, du måste tagga @klever_io i din tweet.

Kommer att bedömas enligt följande kriterier

 • Full poäng för en tweet som
  • Taggar @klever_io
  • Text indikerar ditt deltagande i Klever TestNet
  • Bild eller länk relaterad till Klever TestNet

 

Om tweeten inte uppfyller alla tre poäng kommer noll poäng att tilldelas

Tjäna poäng

Under varje fas kommer du att tjäna poäng genom att utföra nätverks- och communityuppgifter. Antalet poäng en validator tjänar är ett mått på validatorns beredskap.

validatorer_2

Fas två - Infrastruktur

Fas två av det incitamentsbaserade testnätet handlar om infrastrukturen och lasttestning.
Efter att testnätet har återställts har du 24 timmar på dig att ställa in din nod för fas 2.

uppgift

Ställ in din nod och signera inom 2 dagar
FYLLDA FORMULÄR HÄR

Typ

nätverks

Poäng

200

För att slutföra denna uppgift måste validerare återställa sina noder i tid inom 2 dagar.

När testnätet återställs måste validerare återskapa sina noder och synkronisera om. Dessutom måste de bli omvalda. Validatorer som återställer sina tidigare använda plånböcker kommer att vara de första att få testnet-tokens, och de kommer att kunna frysa, självdelegera och ta emot de återstående delegationerna som ska väljas.

Poäng kommer att beräknas med on-chain-data och med plånboksadresser från Fas 1.

Noder som har valts och framgångsrikt validerats 

 • Under de första 2 dagarna av Testnet-återställningen kommer du att tilldelas hela poäng
 • På den 3:e dagen av Testnet-återställningen kommer du att tilldelas hälften av poängen 
 • Efter den 4:e dagen av Testnet-återställningen kommer en fjärdedel av poängen att tilldelas 
Nästa steg

uppgift

Håll 80 % drifttid under belastningsbrytning
FYLLDA FORMULÄR HÄR

Typ

nätverks

Poäng

200

Målet med denna uppgift är att validerare ska ha pålitliga noder och hålla över 80 % drifttid.

Du har nu möjlighet Klever team kommer att skapa belastningsskurar för att testa nätverket under toppbelastningar. Validatorer som inte kan hålla drifttiden kommer att fängslas på protokollnivå.

Se till att din nod kan hålla 80 % drifttid. Om valideraren har tillräcklig övervakning på sin nod med pålitlig infrastruktur bör detta vara relativt enkelt. 

Poäng kommer att beräknas med on-chain-data och med plånboksadresser från Fas 1.

Drifttiden är över 80 % och fängslades inte. Kommer att få hela poäng.

Nästa steg

uppgift

Utför en uppgradering
FYLLDA FORMULÄR HÄR

Typ

nätverks

Poäng

200

Syftet med denna uppgift är att validerare ska visa att de kan uppgradera med minimal stilleståndstid.

Under denna fas Klever tekniska teamet kommer att tillhandahålla uppgraderingssteg. Uppgraderingen förväntas ske i tid med minimal stilleståndstid.

Poäng kommer att beräknas med on-chain-data och med plånboksadresser från Fas 1. 

 

Du kommer att bedömas enligt följande kriterier

 • Full poäng för framgångsrik uppgradering inom 2 dagar efter begäran om uppgradering
 • En begäran om uppgradering efter två dagar är inte berättigad till poäng
Nästa steg

uppgift

Skriv och publicera en artikel
FYLLDA FORMULÄR HÄR

Typ

Community

Poäng

200

Skriv och publicera en artikel på 400-6000 ord som visar kunskap om Klever teknik och om Klever ekosystem, erbjudanden, produkter och hur allt hänger ihop.

Skriv din artikel och publicera den på en offentlig plattform som du väljer: personlig blogg, Medium, Diskurs, Spöke, nyhetsbrev, etc. Dela den här artikeln via twitter och tagga Klever_io

Kommer att bedömas enligt följande kriterier

 • Halva poäng om bara ett inlägg skrivs
 • Full poäng om ett inlägg skrivs och delas via Twitter med vår Klever_io handtag 


Skulle inlägget vara otydligt eller för kort kan du få poäng

validatorer_3

Få tillgång till support

Du har nu möjlighet Klever Teamet kommer att förse alla validerare med teknisk support på vår Discord-kanal, veckovisa informationsuppdateringar och tillkännagivanden för starten av varje fas.

Fas tre - Access Support

Fas två av det incitamentsbaserade testnätet handlar om infrastrukturen och lasttestning.
Efter att testnätet har återställts har du 24 timmar på dig att ställa in din nod för fas 2.

uppgift

Ställ in din nod och signera inom 4 dagar

Typ

nätverks

Poäng

200

För att slutföra denna uppgift måste validerare återställa sina noder i tid inom fyra dagar. Detta bör göras efter varje återställning.

Vägbeskrivning:

Vid återställning av TestNet måste validerare återskapa sina noder och synkronisera om. Dessutom måste de bli omvalda. Validatorer som återställer sina tidigare använda plånböcker kommer att vara de första att få testnet-tokens, och de kommer att kunna frysa, självdelegera och ta emot de återstående delegationerna som ska väljas. 

 

Noder som har valts och framgångsrikt validerats 

 • Under de första 4 dagarna av Testnet-återställningen kommer du att tilldelas hela poäng


Inlämning

Poäng kommer att beräknas med on-chain-data och med plånboksadresser från fas 1. 

Nästa steg

uppgift

Bli inte fängslad

Typ

nätverks

Poäng

200

Syftet med denna uppgift är att validerare ska ha pålitliga noder och hålla noderna online utan att hamna i fängelse. 

Avstånd

Se till att din nod kan köras under stabila förhållanden och inte fängslas. Om valideraren har tillräcklig övervakning på sin nod med pålitlig infrastruktur bör detta vara relativt enkelt. 

På grund av att testnet är ett läromedel kommer vi att tillåta 1 fängelse. Kommer att få hela poäng för 0 eller 1 fängelse. Detta utesluter fängelser från alla nätverkskonsensusutmaningar på testnet 

Inlämning

Poäng kommer att beräknas med on-chain-data och med plånboksadresser från fas 1. 

Nästa steg

uppgift

Delegera KLV Tokens till minst två andra validerare

Typ

nätverks

Poäng

200

Syftet med denna uppgift är att validerare ska lära sig hur man delegerar från en plånbok.

Avstånd

Under denna fas måste du använda något testnät KLV att delegera till andra validerare. Mängden KLV kan variera. Vi förväntar oss dock att flera delegationer ska testa insatsdynamiken.

Du kommer att bedömas enligt följande kriterier

 • Halva poäng för 2 delegationer till två andra validerare
 • Full poäng för över 10 delegationer till flera andra validerare


Inlämning

Poäng kommer att beräknas med on-chain-data och med plånboksadresser från fas 1. 

Nästa steg

uppgift

Gör anspråk på nodbelöningar

Typ

Community

Poäng

200

Syftet med denna uppgift är att validerare ska lära sig hur man gör anspråk på nodbelöningar.

Du kommer att bedömas enligt följande kriterier

 • Halva poäng för att göra anspråk en gång
 • Full poäng för över 5 anspråk

 

Inlämning

Poäng kommer att beräknas med on-chain-data och med plånboksadresser från fas 1.

Sprid ordet

Validatorer uppmuntras att samlas i samhället, sprida ordet och få så många validerare som möjligt inblandade i striden.

validatorer_4

Nedan listas blockkedjorna vi stödjer

Populär med över 10,000 XNUMX+ kryptovalutor